Page 13 - SILSILAH BANI SYUHADA
P. 13

H AHMAD NADHIR BIN

                           MUH RACHMAT

                            H A Nadhir bin
                            Ky Muh Rachmat
                              Cilacap

             Moh Anwar       Ny Siti         Ny Siti       Ny Sri
              Kupang        Alifah         Na’imah       Rohyati


              Imam        Nur‘aini        Muh Ridho       * Titik
              Ahmadi


              Umi Laila      Ahmad           * Siti      Siti Jariyati
                        Waluyo         Mahmudah
             Catatan : - H Ahmad Nadhir Wafat tahun 1994.
             *     - Titik dan Siti Mahmudah meninggal sebelum punya keturunan.
                                                           4
  www.BaniSyuhada.info
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18